magna tiles

Magna Tiles

Magna Tiles

Der findes meget legetøj, der på forskellig vis, giver børn muligheden for at være kreative og udvikle sig gennem leg. Magna Tiles er blandt flere magnetiske legetøj særligt udviklet til at børnene kan være kreative i selv udvikle forskellige former, figurer, fantasivæsener, huse osv. Læs mere om, hvordan Magna Tiles kan bruges af børn i forskellige aldre her i artiklen.

 magna tiles

Til de helt små

Magna Tiles kan bruges af børn, hvis alder er fra 3 år og opefter. Allerede i 3 års alderen har børn udviklet en nysgerrighed om verden. Fra 0-3 års alderen udvikler børn først og fremmest tilknytning til deres primære omsorgsgivere. Hvis der er en god tilknytning til forældrene, vil forældrene fungere som børnenes sikre base, hvorfor de begynder at være mere og mere nysgerrig og turde begive sig ud på egen hånd. Det er derfor en god idé at give dem legetøj, som giver dem mulighed for at udvikle sig. Magna Tiles har magnetiske brikker, som er store nok til, at børnene forsvarligt kan begynde at bygge små kreationer eller blot undersøge de forskellige former, figurer og at man kan sætte dem sammen. Andet legetøj er bl.a. begrænset af at have samme form for alle brikker, men ved Magna Tiles kan de helt små få noget ud af at undersøge både firkanter, trekanter, længere trekanter osv. Hvis man ønske at træne sit barn, kan man med fordel sidde sammen med barnet, og bede barnet finde en trekantet del eller en firkantet del, så barnet trænes i at se forskel på de forskellige dele.

De lidt større børn

Jo ældre børnene er, jo bedre vil de være til at bruge de forskellige dele til at sammensætte noget, der kommer til at ligne noget andet end udgangspunktet. Trekanter og firkanter kan således blive til et hus, hvis man sammensætter dem rigtigt, eller til et fantasidyr, som kun barnet kender til. Det giver oplagt mulighed for at børnene kan være kreative. Børnene kan både lege sammen og hver for sig. Magna Tiles kan fås i mange forskellige farver og i forskellige former. Der vil være mulighed for at samle på Magna Tiles over tid, så børnene kan udvide deres kreative evner i takt med, at de får flere og flere dele til at lege med.

Lad dine store børn blive udfordret

Hvis man har leget længe med Magna Tiles og er blevet et lidt større barn, kan det godt være, at man ikke længere bliver udfordret i samme grad som tidligere. For at give dit store barn optimal mulighed for videre udvikling, kan du finde inspiration via internettet, hvor andre børn har lagt deres store kreationer frem. Sammen med barnet kan du vælge en kreation, som barnet skal prøve at kopiere eller efterligne. På den måde bliver det svære, end hvis man bare på egen hånd finder på noget hen ad vejen. Barnet skal kunne regne ud, hvor mange brikker der f.eks. skal bruges til at bygge et hus, og om det skal være de firkantede eller trekantede dele, der passer bedst, når man f.eks. skal lave et tårn.