Time to market optimisation – kom hurtigt fra idé til produkt

herretidende

Mange mennesker – kvinder som mænd – sidder med idéer, som de måske drømmer om at føre ud i livet i praksis. Men mange når aldrig længere, fordi processen fra idé til produkt kan virke uoverskuelig – faktisk i sådan en grad, at der findes et begreb for den tid, der går fra, at man sidder med idéen, til man sidder med det endelige produkt. Dette tidsrum betegnes med det engelske begreb Time To Market – eller TTM.  

Men selvom denne periode kan virke uoverskuelig at kaste sig ud i, er der flere måder, hvorpå man kan optimere den. Det kan du læse mere om på: https://www.encode.eu/resources/insights/time-to-market-optimisation/ eller nedenfor. 

Fra idé til handling 

Alle mennesker får idéer – nogle er ganske vist bedre end andre, men alle mennesker har potentiale til at få en rigtig god idé, som i praksis kan være meget succesfuld. Men mange når aldrig længere end idéen, mens nogle ikke engang når til anerkendelsen af, at der er tale om en god idé.  

Første skridt på vejen til at udvikle en idé til et godt produkt er derfor at tage beslutningen om, at du vil arbejde videre med din idé og ikke blot lade den forblive en idé. Herefter kan du begynde at undersøge, hvad det kræver at arbejde idéen ud i livet. 

Hvad er Time To Market?

Som nævnt tidligere er Time To Market eller TTM en betegnelse fra den tid, der går, fra at en idé udvikles, til produktet er færdigt. Time To Market består altså af alle processer herimellem og bliver en fortsat mere afgørende faktor i takt med, at markedet bliver fortsat mere omskifteligt med kontant ændrende markedskrav og lignende.  

Vil man reagere på en trend, der eksisterer nu, er det derfor vigtigt, at man kan mindske Time To Market. Som nævnt ovenfor kan det samtidig have en motiverende effekt at skabe et overblik over processen og minimere dens omfang så meget som muligt, når man kaster sig ud i at bringe en idé ud i verden. Processerne kan bestå i alt fra arbejdsgange til godkendelsesprocesser og kan omfatte både elementer, som man selv kan være herre over og elementer, som man ikke selv kan kontrollere. Det er derfor først og fremmest førstnævnte, man skal kigge nærmere på, når man søger at optimere Time To Market. 

Optimering af Time To Market  

Time To Market dækker ofte over en kompliceret proces med mange elementer. Derfor er der også mange måder, hvorpå man kan optimere processen. Det kan blandt andet være ved at analysere sine arbejdsgange og gå dem efter for overflødige skridt og steps for at fjerne dem. Det kan også være ved at automatisere så mange af processerne som muligt.  

Mulighederne er mange, og de kan variere afhængigt af situationen, konteksten og dine eller dine medarbejderes arbejdsgange. Hvis du vil læse mere om optimering af Time To Market og om begrebet generelt, kan du klikke på linket i indledningen af denne tekst. Her finder du flere informationer og fem forslag til måder, hvorpå Time To Market kan optimeres og mindskes.